Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 5/12/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

  Εγκατάσταση κεραιών κινητής τηλεφωνίας στο Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων

Το θέμα είναι ίδιο με αυτό της με αρ. πρωτ. 14688/18-11-2011 πρόσκλησης της 11ης συνεδρίασης της Επιτροπής ( προγραμματισμένης για την 23/11/2011), η οποία ματαιώθηκε.

O Αντιδήμαρχος
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.