Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 22/8/2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ :

Αίτηση χορήγησης άδειας λειτουργίας μουσικής σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Comments are closed.