ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος,   07-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                    Αρ.Πρωτ.:3265
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                                   Προς    
Τηλ.:22853-60151                                Τα μέλη της Επιτροπής   
Φαξ: 22850-29049        
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός         
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr   

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στην 1η συνεδρίαση της Δημοτικής
Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
την 15η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 μ.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010
με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Γνωμοδότηση επί του σχεδίου  κοινοχρήστων χώρων.  
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Επιτροπή θα συνεδριάσει
ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών την Τετάρτη 16
Μαρτίου 2016 την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο.

Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτρης Λιανός
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.