ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 05/03/2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Προς: Τα μέλη της Επιτροπής
ΔΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝ.:                                                   1)Προϊσταμένη
ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ &                                                      Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νάξου
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Πληροφορίες: Τριανταφύλλου Νεκταρία
Τηλέφωνο: 2285360138
Ηλ.ταχ.: ntri@naxos.gov.gr

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς , όπως συστάθηκε με την υπ’ αριθ. 43/2020 απόφαση Δημάρχου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (ΑΔΑ:Ψ82ΟΩΚΗ-Η8Ο) την

Tετάρτη 10 Μαρτίου 2021 και ώρα 11:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

προκειμένου να κατατεθούν προτάσεις για το σχέδιο του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Νάξου και ΜΚ και της Φιλοζωϊκής Νάξου.
Μετά από επικοινωνία με Δήμους που εφαρμόζουν προγράμματα Διαχείρισης Αδεσπότων και συνεργάζονται με τα Φιλοζωικά Σωματεία της περιοχής τους ,σας επισυνάπτουμε δύο σχέδια για το Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ Δήμου Νάξου και ΜΚ και Φιλοζωικής Νάξου ,ως υπόδειγμα, και αναμένουμε τις προτάσεις σας προκειμένου αυτό να εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και να διαμορφωθεί το τελικό προς υπογραφή.
Επίσης θα συζητηθούν τα θέματα της προηγούμενης συνεδρίασης που λόγω χρονικών ορίων δεν πρόλαβαν να συζητηθούν και είναι συνοπτικά τα εξής:

1. Προγραμματισμός προμηθειών (τροφών και απαραίτητων ειδών για την ευζωία των αδεσπότων για το έτος 2021)
2. Συντονισμός ενεργειών για την αποτελεσματικότερη περισυλλογή των αδεσπότων ζώων συντροφιάς στα όρια του Δήμου μας (υπόθεση σκύλου πλησίον τυροκομείου Πιτταρά )
3. Ενημέρωση για το πρόγραμμα «Δράσεις αδεσπότων έτους 2021»,συμπεριλαμβανομένου των αδέσποτων γατιών του οικισμού του Απόλλωνα .
4. Σύσταση ομάδας ενημέρωσης και ελέγχου προκειμένου να μειωθεί ο αριθμός των εγκαταλελειμμένων σκυλιών
5. Επιλογή κατάλληλου χώρου προσωρινής φιλοξενίας ιδιόκτητων κατασχεμένων ζώων

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημήτριος Μανιός
Αντιδήμαρχος

Συνημμένα προς ενημέρωση :1) Υπόδειγμα πρωτοκόλλου συνεργασίας
2)Απόφαση με αριθμό 292/17 του ΔΣ Λεβαδέων(ως υπόδειγμα)
2)Εγκύκλιοι με αριθ.2047/16,174/2016 και 569/18 του ΥΠΑΑΤ

Σχόλια are closed.