ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Νάξος 22/9/2011
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου
Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

Αρ. Πρωτ.: 81

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προς Τα μέλη του Δ.Σ.

Παρακαλούμε να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα  την  Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου , και ώρα 19:00μ.μ. για τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διάταξης :

1. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
2. Αντιλογισμός για λογιστική τακτοποίηση Α.Α.Υ.Α1(αρ.ανάρτησης στο Διαύγεια  4ΑΜΛΟΚΕΨ-Σ1Α).
3. Παραχώρηση προπονητικών ωρών κλειστού γυμναστηρίου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Τρέχοντα θέματα
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ναυπλιώτης -Σαραντηνός Ιάκωβος                                       

Comments are closed.