ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 27-05-2011
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                           Αρ. Πρωτ.:6277
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (2η/2011)
 
Προς
Τα μέλη της Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 3η Ιουνίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Συζήτηση επί του σχεδίου προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2011.
Ο Αντιδήμαρχος
και Πρόεδρος της Επιτροπής

Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.