ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (1η/2011)

 
Προς
Τα μέλη της Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην κατεπείγουσα συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 5η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης – Τεχνικό Πρόγραμμα Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2011.
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον διότι θα συζητηθεί στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου  της 07-05-2011.

           
Ο Αντιδήμαρχος  & Πρόεδρος της Επιτροπής
Δημήτριος Λιανός

Σχόλια are closed.