Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

           Καλείστε στην με α/α 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 10/11/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Έγκριση ή μη τεχνικών προδιαγραφών νέων περιπτέρων (κουβουκλίων) που θα εγκατασταθούν στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2.      Έγκριση ή μη δρομολογίων της ¨ΚΤΕΛ Νάξου ΑΕ¨ στην περιφέρεια Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για την περίοδο από 15/9/2014 έως 14/9/2015.
3.      Έγκριση ή μη σχεδίου Κανονισμού Ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4.      Έγκριση ή μη σχεδίου Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.