Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε στην με α/α 15η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 8/12/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.            Έγκριση ή μη Κανονισμού Αποχέτευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων (θέμα εξ' αναβολής).
2.            Εξέταση αιτήματος του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, περί παραχώρησης του άλσους της  «Έλλης» για την πραγματοποίηση χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων.
3.            Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό θέσεων υπαίθριου στάσιμου εμπορίου στην περιφέρεια του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, για το έτος 2015.
4.            Αίτηση Καρποντίνη Αντωνίας του Νικολάου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» στην Τ.Κ. Κυνιδάρου.

5.            Αίτηση Γρυλλάκη Άννας του Εμμανουήλ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος- Αναψυχής» στην Τ.Κ. Ποταμιάς.

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής


Σχόλια are closed.