Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
           Καλείστε στην με α/α 16η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 16/12/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ: Εισήγηση, κατόπιν αιτήματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου, για χωροθέτηση           περιπτέρου επί της χερσαίας ζώνης λιμένα Νάξου.

Σχόλια are closed.