Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 30/1/2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12 το μεσημέρι, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.            Εξέταση αίτησης για παραχώρηση μίας (1) θέσης στάθμευσης για Α.Μ.Ε.Α., στην περιφέρεια της Δ.Κ. Νάξου.
2.            Έγκριση ή μη σχεδίου Κανονισμού Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος


Σχόλια are closed.