Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 5η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 14/05/2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.            Κοπή-Aπομάκρυνση  ευκαλύπτου στην Δ.Κ. Νάξου.

2.            Κοπή-Aπομάκρυνση  καζουαρίνας στην Δ.Κ. Νάξου.

3.            Κοπή-Aπομάκρυνση  λεύκας στην Δ.Κ. Νάξου.

4.            Κοπή-Aπομάκρυνση  σολωμού στην Δ.Κ. Νάξου.

5.            Κοπή-Aπομάκρυνση  ευκαλύπτου στην Τ.Κ. Γαλανάδου.

Σχόλια are closed.