ΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Νάξος  31-07-2015
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    Αρ. Πρωτ.-Οικ. 14676 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣ:1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
    Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
                2. Τα αναπληρωματικά μέλη της Επιτροπής, 
    ως ο σχετικός Πίνακας.
            KOIN: Γραφείο Δημάρχου.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
Καλείστε στην με α/α 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 05/08/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αίτηση Σκουλάτου Ιωάννη του Νικόλαου για α) ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για το 2015 στο κατάστημα  υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΖΥΘΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην Τ.Κ. Βίβλου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
2.Αίτηση Τριαντάφυλλου Ιωάννη του Εμμανουήλ για α) ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) αορίστου χρόνου στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» στην Τ.Κ. Ποταμιάς και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
3.Τροποποίηση θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ στην Τ.Κ. Κινιδάρου.
4.Έγκριση ή μη βεβαίωσης βατότητας οδών για τη διαδρομή λιμάνι – Φοίνικας – Πορί στη Δ.Κ. Κουφονησίων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, κατόπιν αιτήσεως της εταιρείας «ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.».
5.Καθορισμός χώρου στάσης ή στάθμευσης (πιάτσα) αυτοκινήτων ταξί στην οδό Παπαβασιλείου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Σέργης Νικόλαος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Τσολάκης Ιωάννης
5. Χουζούρης Νικόλαος
6. Βασαλάκης Αντώνιος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Λιανός Δημήτριος
2. Πολυκρέτης Εμμανουήλ
3. Ανεβλαβής Αργύριος
4. Κορακίτης Εμμανουήλ
5. Σπυριδάκη Μαρούσα

Σχόλια are closed.