ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Νάξος  13-01-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Αρ. Πρωτ. – Οικ. 421 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣ:1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
    Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
 KOIN.:
1. Γραφείο Δημάρχου.
                                                                 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 18/01/2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Αίτηση Λογοθέτη Ελευθέριου του Εμμανουήλ για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) αορίστου διάρκειας στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΟΥΖΕΡΙ» στην Τ.Κ. Απειράνθου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1.Σέργης Νικόλαος
2.Παντελιάς Ευάγγελος
3.Σιδερής Νικόλαος
4.Τσολάκης Ιωάννης
5.Χουζούρης Νικόλαος
6.Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.