Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
 
Καλείστε στην με α/α 5η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 21/04/2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 14:00 μ.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1.       Άρση ανάκλησης άδειας λειτουργίας καταστήματος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στον οικισμό Λυώνα της Τ.Κ. Κορώνου του Παπακωνσταντή Ιωάννη του Γεωργίου.

Η συζήτηση των θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του εγγράφου της Υπηρεσίας Δόμησης με αρ. πρωτ. 1033/20-04-2016 και εισερχόμενο στο Δήμο με αρ. πρωτ. 5396/21-04-2016 που αναφέρει ότι έχει συμμορφωθεί στις πολεοδομικές παραβάσεις, βάση των οποίων είχε γίνει ανάκληση αδείας.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.