Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 30/9/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ :
Εισήγηση για έγκριση υλοτομίας αροκάριας στη Δ.Κ. Νάξου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.