ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Νάξος  13-06-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ           Αρ. Πρωτ. – Οικ. 9505 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΠΡΟΣ:  Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN. :  
Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 7η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 17/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση Μαϊδανού Κωνσταντίνου του Δημητρίου για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για το έτος 2016 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Ζεστής και Κρύας Κουζίνας)-Αναψυχής» στον Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IΙΙ: «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών» στον Δημήτριο Μπουλαξή του Γεωργίου, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Εγγαρών, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος –Επιχείρηση Αναψυχής (Καφετέρια)» στον Στυλιανό Μπουλαξή του Γεωργίου, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Εγγαρών, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής» στη Φλώρα Κουφοπούλου του Αντωνίου, που θα λειτουργήσει στον Απόλλωνα της Τ.Κ. Κορωνίδας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IIΙ: «Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Παντοπωλείο – Οπωροπωλείο)» στον Εμμανουήλ – Νικόλαο Παπαντωνίου του Γιαννούλη, που θα λειτουργήσει στη Τ.Κ. Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6. Ανάκληση ή μη της άδειας λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος «Καφέ – Ζαχαροπλαστείο» επί της πλατείας «Νικηφόρου Μανδηλαρά» της Δ.Κ. Νάξου με διακριτικό τίτλο «CAPTAINS» ιδιοκτησίας Κουτσογιαννάκη Βασιλείου του Αθανασίου.
7. Εισήγηση για έκδοση Τοπικής Κανονιστικής Απόφασης Προσωρινών Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Θερινής Περιόδου.
8. Καθορισμός χώρου στάσης ή στάθμευσης (πιάτσα) αυτοκινήτων ταξί στην οδό Παπαβασιλείου, έμπροσθεν ALPHA BANK και έμπροσθεν του Νοσοκομείου Νάξου.
9. Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ από την εκμετάλλευση λατομείου μαρμάρου στη θέση «Ραχίδι Ζα» Τ.Κ. Κινιδάρου Νάξου (σύμφωνα με την ΚΥΑ -ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014 άρθρο5, ΠΑΡ.5Γ.-).  

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Σέργης Νικόλαος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Τσολάκης Ιωάννης
5. Χουζούρης Νικόλαος
6. Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.