Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 31/1/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο :
Αίτηση PULAJ MARK του GJERGJ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση ψυχαγωγικών παιχνιδιών (πίστα αυτοκινητιδίων -καρτ) -Μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής» στην Τ.Κ. Γαλανάδου.

ΘΕΜΑ 2ο :
Αίτηση ΜΑΡΟΥΛΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος-Αναψυχής-Λιανικής διάθεσης τροφίμων» στην Τ.Κ. Γαλήνης.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.