Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει
στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28/3/2014,
ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Αίτηση Κιουλαφή Ματθαίου του Μιχαήλ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος –
Αναψυχής – Υπαίθριο μπαρ» στην περιοχή ¨Αλμυρό¨ Πλάκας της Τ.Κ. Βίβλου.

2.      Αίτηση Σαλτερή Αθανασίας του Αντωνίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου και πλήρους γεύματος – Αναψυχής»
στην περιοχή Καστρακίου της Τ.Κ. Σαγκρίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Tοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.