Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 16/5/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ :  Αίτηση της «ΚΑΪΤ ΣΕΝΤΕΡ ΝΑΞΟΣ-KITE CENTER NAXOS-EΠΕ» για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων  για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» στην περιοχή ¨Ορκός¨  της Τ.Κ. Σαγκρίου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.