Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 9η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 18/6/2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Αίτηση Γαβαλά Νικολάου για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Επιχείρηση μαζικής ειστίασης-Πλήρους γεύματος-Αναψυχής» στην Τ.Κ. Χαλκείου.
2.      Αίτηση Τριαντάφυλλου Ιωάννη για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Καφέ-Εστιατόριο» στην Τ.Κ. Ποταμιάς.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.