Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

      Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 21/7/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.      Αίτηση της εταιρείας «Β. ΤΖΟΥΜΑ – Δ. ΤΖΟΥΜΑΣ – Κ. ΖΗΚΟΣ Ο.Ε» για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου και πλήρους γεύματος-Αναψυχής» στην Τ.Κ. Χαλκείου.

2.      Αίτηση της εταιρείας «ΥΙΟΙ Α.ΚΟΥΤΕΛΙΕΡΗ Α.Ε.» για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» στην Τ.Κ. Βίβλου.

3.      Αίτηση της Τολάκη Κυριακής του Δημητρίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου και πλήρους γεύματος-Αναψυχής» στην Τ.Κ. Γλινάδου-Αυτοδίκαιη ανάκληση της υπ' αριθμό 19/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

4.      Αίτηση του Παπαδόπουλου Αθανάσιου του Κων/νου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου  γεύματος-Αναψυχής-Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» στην Τ.Κ. Χαλκείου-Αυτοδίκαιη ανάκληση της υπ' αριθμό 8/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.