Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 30/9/2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.      Εκλογή Αντιπροέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
2.      Αίτηση Τουλούπη Νικολάου του Αντωνίου για χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) στο κατάστημά του, που λειτουργεί ως «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης-Πρόχειρου και πλήρους γεύματος-Αναψυχής» στην Τ.Κ. Μελάνων.
3.      Αίτηση Ξενάκη Νικολάου του Γεωργίου για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) στο κατάστημά του, που λειτουργεί ως «Καφετέρια-Εστιατόριο» στην Τ.Κ. Μελάνων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.