Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 

 (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 13η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 31/10/2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω  θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ:  Έγκριση  ή  μη  χωροθέτησης  πρέσας  απορριμμάτων  επί της οδού ¨Παπαβασιλείου¨ στη Δ.Κ.  Νάξου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.