ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ    ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου                                  Νάξος,  02-06-2014
843.00 Νάξος                                                      α.π.: 120
Τηλ:2285360155

Προς;
τα Μέλη του Δ.Σ της Δημοτικής            Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σας καλούμε στην ένατη τακτική συνεδρίαση την Πέμπτη 5 Ιουνίου 2014 και ώρα 13:30 στο Δημοτικό κατάστημα Νάξου, προκειμένου να συζητήσουμε τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση διενέργειας προμήθειας υγρών καυσίμων η οποία θα διενεργηθεί από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
2. Έγκριση διενέργειας ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ η οποία θα διενεργηθεί από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
3. Έγκριση διενέργειας φαρμακευτικού υλικού η οποία θα διενεργηθεί από το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής προσλήψεων.
5. Λήψη απόφασης καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων προσωπικού ΙΔΟΧ που θα απασχοληθούν με σύμβαση έως 8 μηνών ως διοικητικοί υπάλληλοι.
6. Λήψη απόφασης προσφοράς θέσης πρακτικής άσκησης στο «Κ.Δ.Α.Π.» για το διάστημα από 1/7/2014 έως 31/8/2014.
7. Λήψη απόφασης καταβολής φόρου εισοδήματος.
8. Καταβολή δεδουλευμένων και κρατήσεων μισθοδοσίας προσωπικού ΚΗΦΗ, Βοήθεια στο Σπίτι, ΚΔΑΠ και ΚΑΠΗ Μαίου 2014 και οφειλόμενων εισφορών Ι.Κ.Α.

Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
Στυλιανός Μαυρογιαννόπουλος

Comments are closed.