ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ  ΝΑΞΟΥ (22η/2013)
 
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                                          
Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 4 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 10.30,  με τα παρακάτω τρία (3) επείγοντα θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  2. Αιτήσεις  χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  3. Κοπή και αντικατάσταση επικίνδυνων δέντρων στην Πλατεία Πρωτοδικείου.

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
                        ΕΥΘΥΜΙΟΣ   ΜΑΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ                 

Σχόλια are closed.