ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Νάξος, 16-03-2016                   
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                         Αριθ. Πρωτ: 72
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΑΞΟΥ                                                      

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (4η/2016)

ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της    Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                                           
           Παρακαλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας (Δημαρχείο) στις 21 Μαρτίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30  με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Αιτήσεις χορήγησης  προέγκρισης ίδρυσης καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  2. Αιτήσεις χορήγησης-ανανέωσης  άδειας λειτουργίας μουσικής καταστημάτων. 
  3. Παραχώρηση χρήσης κοινοχρήστου χώρου.
  4. Προσδιορισμός Χώρων Καταφυγής & Καταυλισμού σε περίπτωση σεισμού.
  5. Γνωμοδότηση επί του σχεδίου κοινοχρήστων χώρων.

       Τρέχοντα θέματα

Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Μαυρογιάννης  Ευθύμιος

Σχόλια are closed.