ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Νάξος  11-05-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        Αρ. Πρωτ. – Οικ. 6810 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ  

ΠΡΟΣ:Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής,ως ο σχετικός Πίνακας.
KOIN.:  
Γραφείο Δημάρχου.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 16/05/2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα  παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Γνωμοδότηση για την ΜΠΕ στην Ξενοδοχειακή Μονάδα «NAXOS PALACE HOTEL» στη θέση «Αφεντικά», Τ.Κ. Αγίου Αρσενίου Νάξου. (σύμφωνα με την ΚΥΑ -ΦΕΚ 45/τ.Β’/15-01-2014 άρθρο5, ΠΑΡ.5Γ.-).  
2.Αίτηση Αφοι Κάβουρα Α.Ε. για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για αορίστου χρόνου στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ-ΜΠΑΡ» εντός ξενοδοχείου «Μικρή Βίγλα» στη θέση Μικρή Βίγλα της Τ.Κ. Σαγκρίου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
3.Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής» στον Κων/νο Καπίρη του Ματθαίου, που θα λειτουργήσει στη θέση «Ορκός» της Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
4.Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Αναψυχής – Κέντρο Διασκέδασης» στον Μιχαήλ Μάλαμα του Ιακώβου, που θα λειτουργήσει στην θέση «Καστράκι» της Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
5.Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής» στον Χρήστο Γιαννούλα του Γεωργίου, που θα λειτουργήσει στην θέση «Κριτόματη» της Τ.Κ. Μελάνων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
6.Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας II: «Αποθήκευση – Διανομείς – (Αποθήκη Τροφίμων και Ποτών – Χονδρικό εμπόριο» ΕΝΩΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΥΝ/ΣΜΩΝ ΝΑΞΟΥ – ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ Α.Ε.Σ.Α.Ε, με νόμιμο εκπρόσωπό τον Ελευθέριο Σαρδή του Γεωργίου, που θα λειτουργήσει στο 3ο χιλ/τρο Επαρχιακής οδού Χώρας – Χαλκείου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
7.Καθορισμός τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους ή την αναψυχή του κοινού και συγκεκριμένα για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής και τοποθέτηση σετ ομπρελών με ξαπλώστρες ή καθίσματα με ή χωρίς τραπεζάκι.
8.Έγκριση σχεδίου Κανονιστικής Απόφασης για την υπαίθρια διαφήμιση της Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Νάξου.
9.Έγκριση προτάσεων περί διαμόρφωσης πεζοδρομίων της Δ.Κ. Νάξου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Σέργης Νικόλαος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Τσολάκης Ιωάννης
5. Χουζούρης Νικόλαος
6. Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.