ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

 

         Νάξος  1812-2015

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

         Αρ. Πρωτ. – Οικ. 25976 –

 ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

 

 

ΠΡΟΣ:

1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

KOIN.:

1. Γραφείο Δημάρχου.

                                   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 16η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει 
στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 22/12/2015,
ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

1. Αίτηση Βενιέρη Μαρίας του Στυλιανού για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής)
για το έτος 2015 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, επιχείρηση μαζικής εστίασης πλήρους
γεύματος – αναψυχής  στην Τ.Κ. Γλινάδου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής

               Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ

(Με σειρά εκλογής)
1.      Σέργης Νικόλαος
2.      Παντελιάς Ευάγγελος
3.      Σιδερής Νικόλαος
4.      Τσολάκης Ιωάννης
5.      Χουζούρης Νικόλαος
6.      Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.