ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΑΞΟΥ (1η/2014)
ΠΡΟΣ: Τα μέλη του  Συμβουλίου της
Δημοτικής  Κοινότητας Νάξου      
                                                                           
    Παρακαλούμε να προσέλθετε σε έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου, στο γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας(Δημαρχείο) στις 17 Ιανουαρίου 2014 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14.00  με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Καρναβάλι 2014».
Το θέμα κρίνεται κατεπείγον λόγω του περιορισμένου χρόνου προετοιμασίας για τις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού 2014 .
       
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νάξου
Ευθύμιος Μαυρογιάννης

Comments are closed.