ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 26/9/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό την Πέμπτη 17-10-2013 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Δρυμαλίας", με συνολικό προϋπολογισμό 29.626,40 €.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι τις 15-10-2013.
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Α. Δούρβας και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα www.enaxos.eu.
 
Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

 

Σχόλια are closed.