ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Νάξος, 26/9/2013

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ο Δήμος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό την Παρασκευή 18-10-2013 και ώρα 10:00 π.μ., για την ανάθεση του έργου "Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Νάξου", με συνολικό προϋπολογισμό 14.778,40 €.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για να παραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού από το Δημαρχιακό Μέγαρο Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, μέχρι τις 16-10-2013.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2285360104, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία κ. Α. Δούρβας και γνωστοποίηση των τευχών δημοπράτησης στην ιστοσελίδα www.enaxos.eu.

Συνημμένα έγγραφα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ.α.α.
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
Αντιδήμαρχος

Σχόλια are closed.