Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                 Σχοινούσα 10-11-2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                  Αρ. πρωτ. 20928
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Σχοινούσας
Πληροφορίες: Σταμάτιος Κωβαίος                                                                                       ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285074250

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σχοινούσας .

Δια της παρούσης η ΔΚ Σχοινούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Δ.Ε. Σχοινούσας » από Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.988,44 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Ο Πρόεδρος

Σταμάτιος Κωβαίος

 

 

Συνημμένο έγγραφο:

Τεχνική μελέτη

Σχόλια are closed.