ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                               Αρ. πρωτ. 16488
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΟΝΟΥΣΑΣ
Πληροφορίες: Σκοπελίτου Ειρήνη                                                                                ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο: 2285051600

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για
Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Κοινότητας Δονούσας

Δια της παρούσης η Κοινότητα Δονούσας του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική προσφορά για: «Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Κ. Δονούσας » από Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 2020 έως και Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό 2.982,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

ΜΕΛΕΤΗ

Ο Πρόεδρος
της Κοινότητας Δονούσας

Χρήστος Ν. Σιγάλας

Σχόλια are closed.