Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Κ. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Ηρακλειά  1/10/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                     Αρ. πρωτ. 17799

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Κοινότητα Ηρακλειάς

Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                      ΠΡΟΣ:  Κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285071545

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για    Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Κ. Ηρακλειάς .

 

Δια της παρούσης η Κ. Ηρακλειάς  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για:« Συντήρηση αγροτικής οδοποιίας Κ. Ηρακλειάς» από Πέμπτη 1 Οκτωβρίου 2020  έως και Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  2.988,44 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

 

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γαβαλάς

Σχόλια are closed.