ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                                       Νάξος 11/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                                                                  Αρ.Πρωτ.: 1725
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης                                                                                                                    Προς:
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων                                                                                                                    Κάθε ενδιαφερόμενο
Γραφείο Υποστηρικτικών Υπηρεσιών

Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδ.: 843 00
Πληρ.: Ειρήνη Φύτρου
Τηλ.: 22853 60178
Fax: 22850 29249
E-mail: efitrou@naxos.gov.gr

«Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς»

Το Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων πρόκειται να προβεί στην Συντήρηση – αναγόμωση 68 πυροσβεστήρων που βρίσκονται σε κτίρια αρμοδιότητας του Νομικού Προσώπου (γραφεία διοίκησης, παιδικοί σταθμοί, αθλητικά κέντρα, μουσεία) με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η συνολική προϋπολογιζόμενη δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των επτακοσίων ογδόντα δύο ευρώ (782,00 €) συμπερ/νου του ΦΠΑ, σε βάρος των Κ.Α.10-6265.004 (716,00 €), Κ.Α.10-6265.003 (66,00 €), του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. Πιο συγκεκριμένα:

ΓΗΠΕΔΟ ΜΠΑΣΚΕΤ 14 ΤΕΜ PA 6kg 18
2 ΤΕΜ CO2 5kg
2 ΤΕΜ PA 12kg ΟΡΟΦΗΣ
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ 11 ΤΕΜ PA 6kg 13
2 ΤΕΜ CO2 5kg
ΓΗΠΕΔΟ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΡΓΕΣΑΝΙ 4 ΤΕΜ PA 6kg 4
ΜΟΥΣΕΙΟ ΙΑΚ. ΚΑΜΠΑΝΕΛΗ 2 ΤΕΜ PA 6kg 4
2 ΤΕΜ CO2 5kg
1ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 2 ΤΕΜ PA 6kg 6
2 ΤΕΜ F-CLASS 6lt
1 ΤΕΜ F-CLASS 9lt
1 ΤΕΜ PA 12kg ΟΡΟΦΗΣ
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 9 ΤΕΜ PA 6kg 13
1 ΤΕΜ F-CLASS 2lt
1 ΤΕΜ PA 12kg ΟΡΟΦΗΣ
1 ΤΕΜ PA 6kg ΟΡΟΦΗΣ
1 ΤΕΜ CO2 5kg
ΥΠΟΓΕΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 3 ΤΕΜ PA 6kg 6
2 ΤΕΜ PA 12kg
1 ΤΕΜ CO2 5kg
ΓΗΠΕΔΟ ΦΙΛΟΤΙΟΥ 4 ΤΕΜ PA 6kg 4

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω υπηρεσίας έχουν εκδοθεί οι υπ’ αριθ. Α-177 έως και Α-178/11-12-2019 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης.

Παρακαλούμε όπως καταθέσετε στο πρωτόκολλο του Νομικού Προσώπου την προσφορά σας, έως και τις 16-12-2019 έως τις 10:00.

 

                                                                                                                                          Ο Πρόεδρος

                                                                                                                                     Ευάγγελος Κατσαράς

 

Σχόλια are closed.