Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Κ. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                            Ηρακλειά 01/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                             Αριθμός πρωτοκόλλου 22568/2020
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Ηρακλειάς
Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                                                                                ΠΡΟΣ :Γαβαλά Ιωάννη
Τηλέφωνο:      2285071545

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για   Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Κ. Ηρακλειάς .

Δια της παρούσης η ΔΚ Ηρακλειάς  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Κ. Ηρακλειάς» » από Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

 

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ

 

Σχόλια are closed.