ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Δονούσα  23/9/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                           Αρ. πρωτ. 145

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Δονούσας

Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                            ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285051600

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για    Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Δονούσας.

Δια της παρούσης η ΔΚ Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Δονούσας» από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3.Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

 

Σχόλια are closed.