Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Ηρακλειάς

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Ηρακλειά  23/9/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ. 87

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Ηρακλειάς

Πληροφορίες: Δημήτριος Γαβαλάς                      ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285071545

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για     Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Ηρακλειάς.

Δια της παρούσης η ΔΚ Ηρακλειάς  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Ηρακλειάς» από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

  1. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Γαβαλάς

Comments are closed.