ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Κουφονήσι  23/9/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.  215

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Κουφονησίων

Πληροφορίες: Αντώνιος Κωβαίος                 ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285071379

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για     Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Κουφονησίων.

Δια της παρούσης η ΔΚ Κουφονησίων  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Κουφονησίων» από Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου 2019 έως και Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.500,00 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Ποινικό Μητρώο ή Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

  1. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Αντώνιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.