ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                               Σχοινούσα  8/5/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ. πρωτ.  75

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Σχοινούσας

Πληροφορίες: Σταμάτιος Κωβαίος                    ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285074250

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για     Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Σχοινούσας.

 

Δια της παρούσης η ΔΚ Σχοινούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Συντήρηση ελικοδρομίου Δ.Κ. Σχοινούσας» από Παρασκευή 8 Μαΐου 2020 έως και Δευτέρα 18 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3.Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος

Σταμάτιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.