ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                    Δονούσα  08/05/2020

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                               Αρ. πρωτ. 57

ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Δ.Κ. Δονούσας

Πληροφορίες: Σιγάλας Χρήστος                              ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο

Τηλέφωνο:      2285051600

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για  Συντήρηση ελικοδρομίου Κ. Δονούσας.

Δια της παρούσης η Κ. Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Συντήρηση ελικοδρομίου Κ. Δονούσας» από Παρασκευή 8 Μαΐου έως και Τετάρτη 13 Μαΐου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

1.Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.

2.Ασφαλιστική ενημερότητα

3. Φορολογική ενημερότητα

Ο Πρόεδρος

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.