ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Νάξος, 12/12/2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Αρ. Πρωτ.: 24349
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ταχ. Δ/νση: Χώρα Νάξου
Ταχ. Κωδ: 84300
Πληροφορίες: Μαράκη Ευδοξία
Τηλ.: 2285360141
Φαξ: 2285023570 

Προς: Κάθε ενδιαφερόμενο

Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την εργασία «Συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς στο πρωτόκολλο του Δήμου για την εργασία του τίτλου έως την Τρίτη 16/12/2014 και ώρα 13:00, ενδεικτικού προϋπολογισμού 10.500,00€.
Η τεχνική περιγραφή που ακολουθεί αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης.

Τεχνική περιγραφή

Ο Δήμαρχος κ.α.α.
Πρωτονοτάριος Τοτόμης

Σχόλια are closed.