Συντήρηση Υποστήριξη λογισμικού Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων GIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 12/12/2019
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρ.: 22858
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου
Ταχ. Κώδικας: 84300
Πληροφορίες : I. Σέρβος
Τηλέφωνο: 2285360115
FAX: 22850-23570

«Πρόσκληση για την υποβολή οικονομικής προσφοράς για την : « Συντήρηση Υποστήριξη λογισμικού Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων GIS»
Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία , από σήμερα 12/12/2019 έως και 16/12/2019 και ώρα 11.00 π.μ.
«Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων GIS», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 4.364,80 € για τα έτη 2019, 2020, 2021.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών για αντίγραφα της σχετικής μελέτης.
Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.