Συντήρηση Υποστήριξη λογισμικού Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων GIS

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                           Νάξος, 12/12/2019

ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                               Αρ. Πρ.: 22858

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

Προς: Marathon Data Systems

Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου

Ταχ. Κώδικας: 84300

Πληροφορίες : I. Σέρβος

Τηλέφωνο: 2285360115

FAX: 22850-23570

 

«Πρόσκληση  για την υποβολή οικονομικής προσφοράς  για  την  : « Συντήρηση Υποστήριξη λογισμικού Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων GIS»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς για την ακόλουθη υπηρεσία , από σήμερα  12/12/2019 έως και  16/12/2019 και ώρα 11.00 π.μ.

«Προμήθεια και εγκατάσταση λογισμικού Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων GIS», ενδεικτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  4.364,80 € για τα έτη 2019, 2020, 2021.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στο Γραφείο Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών για αντίγραφα της σχετικής μελέτης.

Η υπηρεσία θα εκτελεστεί με τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016.

 

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

 

Σχόλια are closed.