Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Κοινότητας  Δονούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                           Δονούσα 02/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                          Αριθμός πρωτοκόλλου 22665/2020
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Κοινότητα  Δονούσας
Πληροφορίες: Σκοπελίτου Ειρήνη
Τηλέφωνο:      2285051600
Σκιαδάς  Θεόδωρος

 

Πρόσκληση  υποβολής οικονομικής προσφοράς για   «Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης Κοινότητας  Δονούσας»  .

Δια της παρούσης η Κοινότητα Δονούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: «Συντηρήσεις δικτύων ύδρευσης-αποχέτευσης Κ. Δονούσας» » από Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  4.200,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Μαζί με την οικονομική προσφορά παρακαλείστε να καταθέσετε:

  1. Υπεύθυνη Δήλωση  την οποία θα παραλάβετε από το γραφείο μας.
  2. Ασφαλιστική ενημερότητα
  3. Φορολογική ενημερότητα

 

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας

Σιγάλας Χρήστος

Σχόλια are closed.