Συντήρηση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης κοινότητας Σχοινούσας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                                    Σχοινούσα 01/12/2020
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                                      Αριθμός πρωτοκόλλου 22565/2020
ΔΗΜΟΣ  ΝΑΞΟΥ& Μ.ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Δ.Κ. Σχοινούσας
Πληροφορίες: Σταμάτιος Κωβαίος                                                                     ΠΡΟΣ:  κάθε ενδιαφερόμενο
Τηλέφωνο:      2285074250

 

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς για  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ

Δια της παρούσης η Κ. Σχοινούσας  του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί να καταθέσετε οικονομική  προσφορά για: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ – ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Κ. ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ » από Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 έως και Δευτέρα 7 Δεκεμβρίου 2020 και ώρα 12.00 μ.μ. με ενδεικτικό προϋπολογισμό  2.200.00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Η παραπάνω υπηρεσία θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν 4605/2019

Ο Πρόεδρος

Σταμάτιος Κωβαίος

Σχόλια are closed.