ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ, ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ, ΩΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 2016-2017»
για τις Κατηγορίες – Ομάδες:
2 Ηλεκτρολογικές και Ηλεκτρονικές Εργασίες – Ανταλλακτικά  και
5 Συντήρηση και επισκευή δικύκλων – Ανταλλακτικά

Συνημμένα έγγραφα

Σχόλια are closed.