ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
 ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ»
 ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  2013-14

Ο Πρόεδρος του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α. Νάξου & Μικρών Κυκλάδων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές, με ελεύθερη συμπλήρωση τιμολογίου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή για την παροχή υπηρεσιών «Συντήρησης πρασίνου αθλητικών εγκαταστάσεων» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013-14 σύμφωνα με το άρθρο 20 παρ. 13 του ν. 3731/08 και του ΠΔ 28/80, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω εργασίας, προϋπολογισμού  47.664,14 ευρώ με το Φ.Π.Α.
Ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ορίζεται η 13η Νοεμβρίου 2013, ημέρα Τετάρτη  και ώρα έναρξης 10:00 π.μ. ώρα λήξης 12:00 μ.μ. στο γραφείο του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α., στην Χώρα Νάξου.
Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί αναγνωρισμένοι ανάδοχοι του αντικειμένου που δημοπρατείται και που παρέχουν εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης, εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή επαγγελματική οργάνωση.
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από τις υπηρεσίες του Δήμου κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες (τηλέφωνο:2285360180). 

Συνημμένα έγγραφα

Ο Πρόεδρος του Νο.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
Ι. Ναυπλιώτης- Σαραντηνός      

Σχόλια are closed.