Συν διοργάνωση του καλοκαιρινού camp καλαθοσφαίρισης με τον Α.Π.Α.Σ. ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                                   Αρ. πρωτ. 10624/29.06.2021
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                                                       ΠΡΟΣ:
Δ/νση Διοικητικών & Οικονομικών Υπηρεσιών                                              1.STAMPA / Νίκος Θ. Παπανικολάου
Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών                                  2. Ιωάννη Μπαρδάνη Α.Ε. / NASTASIA
Γραφείο προμηθειών υλικού-εξοπλισμού-υπηρεσιών
Πληροφορίες: Μαρία Μαθιουλάκη
Ταχ. Δ/νση : Χώρα Νάξου,
Τ.Κ. 84300
Τηλέφωνο: 2285029249
Ε-mail : mathioulaki@naxos.gov.gr

Πρόσκληση υποβολής οικονομικής προσφοράς της δαπάνης :
«Συν διοργάνωση του καλοκαιρινού camp καλαθοσφαίρισης με τον Α.Π.Α.Σ. ΤΑ ΦΑΝΑΡΙΑ που θα πραγματοποιηθεί από 05.07.2021 – 15.07.2021»

Ο Δήμαρχος Νάξου & Μικρών Κυκλάδων σας καλεί για την κατάθεση οικονομικής προσφοράς προκειμένου για την ανάθεση εκτέλεσης της παραπάνω δαπάνης στην Υπηρεσία Πρωτοκόλλου του Δήμου εντός σφραγισμένου φακέλου από την κοινοποίηση της παρούσης έως και την Δευτέρα 5 Ιουλίου 2021 και ώρα 10.00 π.μ., σύμφωνα με τα όσα ορίζονται από την  Τεχνική Έκθεση του Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 2.249,94 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και έχει ως εξής :

TMHMA A
Οριζόντια banner 1,00 * 2,00 (4 τμχ. με ρέλιασμα και μπουρντούζια)
Αφίσες Α3 * 50 (χαρτί 150 gr -150 τμχ.)
Flyer A4 (χαρτί 150 gr – 500 τμχ.)
Μπλουζάκια μακό 100% βαμβακερό (περιλαμβάνει 3 τυπώματα σήμα όνομα ομάδας και το χορηγό Δήμος Νάξου (60 τμχ.)
Για το Τμήμα Α ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 749,95 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%

ΤΜΗΜΑ Β
3 μονόκλινα δωμάτια για 10 διανυκτερεύσεις (3*10*44,10 €) Φ.Π.Α. 13%
Φόρος διαμονής (10 * 1,50 €) μηδενικός Φ.Π.Α.
Για το Τμήμα Β ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό των 1.499,99 €

Η εκτέλεση της δαπάνης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο της δαπάνης και όχι για επιμέρους τμήματα αυτής. Δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή προσφορές για διαφορετικά ζητούμενα. Δεν υπάρχει απαίτηση εγγυητικής επιστολής. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο Αντιδήμαρχος

Ευάγγελος Κατσαράς

Σχόλια are closed.